Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras Viestura vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

Valmieras Viestura vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

direktora vietnieku izglītības jomā VVV

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras Viestura vidusskola aicina darbā uz noteiktu laiku direktora vietnieku/-ci izglītības jomā (audzināšanas darbā).

Ja Jūs vēlaties:

 • nodrošināt izglītības iestādes audzināšanas programmas izstrādi;
 • vadīt, plānot, organizēt audzināšanas darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības pulciņu, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu un klašu audzinātāju darbu;
 • apkopot un analizēt informāciju, gatavot pārskatus un ziņojumus par audzināšanas darbu izglītības iestādē;
 • piedalīties izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • atbilstoši darba pienākumiem piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • atbalstīt un konsultēt izglītojamo pašpārvaldes darbību;
 • koordinēt projekta “Latvijas skolas soma” realizāciju;
 • veicināt izglītības iestādes tradīciju saglabāšanu, pilnveidošanu un tēla veidošanu;
 • nodrošināt drošu, veselībai nekaitīgu un psiholoģiski labvēlīgu vidi izglītības iestādē;
 • novērtēt pedagogu darbu un veicināt izaugsmi, iesaistīt skolas mērķu noteikšanā un attīstībā;

un Jums ir:

 • augstākā izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;
 • pieredze padoto darba snieguma izvērtēšanā, mērķu noteikšanā;
 • pieredze metodiskajā darbā, izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • jaunāko izglītības un pedagoģijas jomu aktualitāšu pārzināšana un prasme pielietot darbā;
 • darba pieredze līdzīgā amatā un izglītības vadības darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: spēja strādāt patstāvīgi, pieņemt lēmumus un prasme rīkoties nestandarta situācijās; labas komunikācijas, sadarbības un motivēšanas prasmes; precizitāte un atbildība darbā;

mēs piedāvājam:

 • darbu radošā, draudzīgā kolektīvā;
 • stabilu, sakārtotu darba vidi renovētā izglītības iestādē;
 • 0,6 direktora vietnieka/-ces slodzi;
 • atalgojumu EUR 1528 mēnesī par slodzi pirms nodokļu nomaksas;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: vai iesniegt personīgi Valmieras Viestura vidusskolas kancelejā (adrese: Viestura aleja 3, Valmiera, Valmieras novads)   ar norādi „Direktora vietnieka/-ces vakancei” līdz 2022.gada 14. novembrim.

Tālrunis papildu informācijai: 29286619.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.