Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras tehnikums aicina darbā sociālo pedagogu

Valmieras tehnikums aicina darbā sociālo pedagogu

Valmieras tehnikums logo

VALMIERAS TEHNIKUMS aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU (profesiju klasifikatora koda Nr.2359 01) (amats uz nenoteiktu laiku)

Mēs piedāvājam:

 1. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 2. profesionālo zināšanu izaugsmi;
 3. mēnešalgu ne mazāku kā EUR 913 (bruto), saskaņā ar pedagoga ikgadējo tarifikāciju;
 4. modernu darba vidi un labus darba apstākļus;

Prasības pretendentiem/-ēm:

 1. augstākā pedagoģiskā izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju vai augstākā izglītība ar sociālā darbinieka kvalifikāciju, ja studiju programmas ietvaros apgūti ar pedagoģiju saistītie studiju kursi vismaz sešu kredītpunktu jeb 240 stundu apjomā. Profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālā pedagoga profesionālo pilnveidi;
 2. atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 3. teicamas latviešu valodas zināšanas;
 4. prasme efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei;
 5. spēja strādāt saspringtās situācijās un spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Diagnosticēt izglītojamo socializācijas grūtības un analizēt sociālo risku ietekmi uz viņu integrēšanos skolā;
 2. plānot un īstenot konkrētas sociālpedagoģiskās darbības bērnu resocializācijas jomā (plānot un vadīt atbalsta grupas skolēniem, nodrošināt individuālās konsultācijas skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem);
 3. sniegt sociālpedagoģisko atbalstu izglītojamajiem;
 4. atklāt un analizēt problēmas saistībā ar izglītojamo stundu apmeklējumu, konfliktiem, mācību vērtējumiem u.c.
 5. veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām.

Iesniedzamos dokumentus – CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu  (ar norādi “Konkursam uz sociālā pedagoga amatu”) līdz 2021.gada 30.jūlijam plkst. 12.00.

Papildu informācija pa tālruni: direktores vietniece Vita Zeibote 20279820.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

 

 

 

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas  Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, .