Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / VALMIERAS TEHNIKUMS aicina darbā IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU

VALMIERAS TEHNIKUMS aicina darbā IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU

Valmieras tehnikums logo

VALMIERAS TEHNIKUMS aicina darbā IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU (profesiju klasifikatora koda Nr.2634 03)

Mēs piedāvājam:

 1. darbu uz nenoteiktu laiku;
 2. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 3. profesionālo pilnveidi un atbalstu no kompetentiem kolēģiem;
 4. mēnešalgu ne mazāk kā MK noteikumos Nr.445  “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikts;
 5. modernu darba vidi un labus darba apstākļus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 1. Izglītības atbilstība MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 2. atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 3. prasme efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei;
 4. izpratne par izglītojamo vecumposmu īpašībām;
 5. spēja strādāt saspringtās situācijās un spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Veikt psiholoģisko izpēti un sniegt atbalstu izglītojamajiem;
 2. veikt izglītojamo audzināšanas apstākļu izpēti un piedalīties konfliktsituāciju risināšanā;
 3. konsultēt pedagogus un vecākus izglītojamo problēmjautājumos;
 4. analizēt ar izglītojamo izglītošanu, attīstību saistītās problēmas, piedāvāt risinājumus;
 5. veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām;
 6. saglabāt un sistematizēt psiholoģiskās izpētes materiālus.

 

Tālrunis informācijai: Direktores vietniece kultūrizglītības un personības attīstības jomā Vita Zeibote tālr.20279820

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu , ar norādi “Psihologa vakancei”, līdz 2021.gada 30.jūnijam plkst. 15:00.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas  Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, .