Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras tehnikums aicina darbā IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU

Valmieras tehnikums aicina darbā IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU

Valmieras tehnikums logo

Valmieras tehnikums aicina darbā IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU (profesiju klasifikatora koda Nr.2634 03)

 

Galvenie darba pienākumi

 • Veikt psiholoģisko izpēti un sniegt atbalstu izglītojamajiem
 • Veikt izglītojamo audzināšanas apstākļu izpēti un piedalīties konfliktsituāciju risināšanā
 • Konsultēt pedagogus un vecākus izglītojamo problēmjautājumos
 • Analizēt ar izglītojamo izglītošanu, attīstību saistītās problēmas, piedāvāt risinājumus
 • Veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām

Prasības pretendentam:

 • Izglītības atbilstība MK noteikumiem Nr.569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām
 • spēja strādāt saspringtās situācijās un spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Pozitīva un atbildīga attieksme pret darbu

Piedāvājam:

 • 1 darba slodzi ar algu no EUR 913,00 (pirms nodokļu nomaksas)
 • Profesionālo pilnveidi
 • Atbalstu no kompetentiem kolēģiem
 • Modernu darba vidi un labus darba apstākļus

Tālrunis informācijai: Direktores vietniece Vita Zeibote 20279820

 

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu ar norādi “Psihologa vakancei” līdz 2021.gada 24.septembrim plkst.16:00.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

 

 

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas  Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, .