Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras tehnikums aicina darbā izglītības skolu psihologu

Valmieras tehnikums aicina darbā izglītības skolu psihologu

Valmieras tehnikums

Valmieras tehnikums

aicina darbā

IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU (profesiju klasifikatora koda Nr.2634 03)

Piedāvājam:

 • 1 darba slodzi 5 darba dienas nedēļā
 • Stabilu atalgojumu (no 990 EUR mēnesī par 1 slodzi, pirms nodokļu nomaksas)
 • Apmaksātu profesionālo pilnveidi
 • Atbalstu no kompetentiem kolēģiem
 • Modernu darba vidi un labus darba apstākļus

Galvenie darba pienākumi

 • Veikt psiholoģisko izpēti un sniegt atbalstu izglītojamajiem
 • Veikt izglītojamo audzināšanas apstākļu izpēti un piedalīties konfliktsituāciju risināšanā
 • Konsultēt pedagogus un vecākus izglītojamo problēmjautājumos
 • Analizēt ar izglītojamo izglītošanu, attīstību saistītās problēmas, piedāvāt risinājumus
 • Veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām

Prasības pretendentam:

 • Izglītības atbilstība MK noteikumiem Nr.569 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām
 • Atbilstība Ministru kabineta noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 104.punktam
 • spēja strādāt saspringtās situācijās un spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem
 • Labas komunikācijas prasmes
 • Pozitīva un atbildīga attieksme pret darbu

Tālrunis informācijai: Direktores vietniece Vita Zeibote 20279820

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu

ar norādi “Psihologa vakancei”

līdz 2021. gada 30. novembrim plkst.16:00.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

 Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas  Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, .