Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras tehnikums aicina darbā izglītības psihologu

Valmieras tehnikums aicina darbā izglītības psihologu

Valmieras tehnikums logo

VALMIERAS TEHNIKUMS aicina darbā IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU (profesiju klasifikatora koda Nr.2634 03)

Mēs piedāvājam:

 1. darbu uz nenoteiktu laiku;
 2. interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
 3. profesionālo pilnveidi un atbalstu no kompetentiem kolēģiem;
 4. mēnešalgu ne mazāku kā EUR 913 (bruto), saskaņā ar pedagoga ikgadējo tarifikāciju;
 5. modernu darba vidi un labus darba apstākļus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 1. Izglītības atbilstība MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 2. atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 3. prasme efektīvi plānot darba laiku veicamo uzdevumu izpildei;
 4. izpratne par izglītojamo vecumposmu īpašībām;
 5. spēja strādāt saspringtās situācijās un spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Veikt psiholoģisko izpēti un sniegt atbalstu izglītojamajiem;
 2. veikt izglītojamo audzināšanas apstākļu izpēti un piedalīties konfliktsituāciju risināšanā;
 3. konsultēt pedagogus un vecākus izglītojamo problēmjautājumos;
 4. analizēt ar izglītojamo izglītošanu, attīstību saistītās problēmas, piedāvāt risinājumus;
 5. veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām;
 6. saglabāt un sistematizēt psiholoģiskās izpētes materiālus.

 

Tālrunis informācijai: Direktores vietniece Vita Zeibote tālr.20279820

 

CV un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu , ar norādi “Psihologa vakancei”, līdz 2021.gada 30.jūlijam plkst. 12:00.

 

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas  Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, .