Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras tehnikums aicina darbā direktora vietnieku mācību procesa organizācijā

Valmieras tehnikums aicina darbā direktora vietnieku mācību procesa organizācijā

Valmieras tehnikuma direktora vietnieks

Valmieras tehnikums aicina darbā direktora vietnieku/-ci mācību procesa organizācijā (profesiju klasifikatora kods 1345 04) uz nenoteiktu laiku.

Piedāvājam:

 • 1 darba slodzi, 5 darba dienas nedēļā (40 stundas)
 • Stabilu atalgojumu (pēc pārbaudes termiņa EUR 2439,00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas, atbilstoši Valmieras tehnikuma sasniegtajiem rezultātiem un individuālajam novērtējumam)
 • Papildus sava amata pienākumiem iespēja veikt citu pedagoģisko darbu līdz septiņām stundām nedēļā (grupas audzināšana, mācību stundu vadīšana), saņemot par to papildu samaksu
 • Apmaksātu veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes termiņa)
 • Apmaksātu profesionālo pilnveidi
 • Modernu darba vidi un labus darba apstākļus atbalstošā kolektīvā

Galvenie darba pienākumi

 • Nodrošināt izglītības iestādes mācību procesa organizāciju, mācību procesa sasniegumu vērtēšanu
 • Plānot un prognozēt izglītības iestādes pedagogu resursus, piesaistīt un atlasīt izglītības iestādei pedagoģiskā darba veikšanai profesionālus pedagogus
 • Veikt izglītības iestādes pedagogu slodžu sadali un tarifikāciju
 • Vadīt un pārraudzīt centralizēto eksāmenu norisi izglītības iestādē
 • Vadīt izglītojamo ikmēneša stipendiju piešķiršanas un izmaksu procesu, organizēt izglītības iestādes padomes sēdes, valsts stipendiju komisijas sēdes un citas sanāksmes
 • Veikt teorētisko un praktisko mācību stundu vērošanu, nodrošināt praktisko darbu norises kvalitāti
 • Nodrošināt mācību laboratoriju materiāli tehniskās bāzes atbilstību izglītības programmu satura kvalitatīvai apguvei
 • Sastādīt, atbilstoši izglītības programmu mācību plānam, katras mācību grupas konkrētā mācību gada individuālo mācību plānu
 • Pārraudzīt, izvērtēt un koordinēt izglītības iestādes pedagogu mācību stundu darbu
 • Periodiski pārbaudīt izglītības iestādes pedagogu ierakstus mācību nodarbību uzskaites e-žurnālā
 • Piedalīties izglītojamo uzņemšanas komisijas darbā
 • Izstrādāt anketas un veikt anketēšanu, lai noskaidrotu izglītojamo un izglītības iestādes pedagogu viedokli par izglītības iestādes mācību darbu
 • Izstrādāt dažādus izglītības iestādes normatīvos dokumentus un nodrošināt to aktualizāciju

Prasības pretendentam:

 • Izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”
 • Ne mazāk kā divu gadu darba pieredze izglītības iestādes vadības darbā (t.sk. saistīti ar cilvēkresursu vadību)
 • Zināšanas un pieredze izglītības procesa organizācijā, normatīvo aktu izstrādē
 • Valsts valodas zināšanas: augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)
 • Angļu valodas zināšanas B2 pakāpē
 • Labas zināšanas un iemaņas darbā ar datorprogrammām MS Office, informācijas sistēmām (VIIS u.c.), interneta pārlūkiem un citiem digitālajiem rīkiem
 • Ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Tālrunis informācijai: direktore Vineta Melngārša, 29194941

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu ar norādi “Direktora vietnieka vakancei” līdz 2024.gada 19. jūlijam

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba pārrunām klātienē.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Valmieras tehnikums informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valmieras tehnikums, reģistrācijas  Nr. 90009612809, Vadu iela 3, Valmiera, LV-4201, .