Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras sākumskola uz nenoteiktu laiku aicina darbā matemātikas skolotāju 4.- 6.klasēs (no 2023.gada 1.septembra)

Valmieras sākumskola uz nenoteiktu laiku aicina darbā matemātikas skolotāju 4.- 6.klasēs (no 2023.gada 1.septembra)

matemātikas skolotājs

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras sākumskola (turpmāk – Iestāde) uz nenoteiktu laiku aicina darbā matemātikas skolotāju (4.- 6.klasēs) (no 2023.gada 1.septembra).

Ja Jūs vēlaties:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • veidot lietišķu sadarbību ar Iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem;
 • plānot un realizēt mācību un audzināšanas darbu, kas ietver mācību priekšmeta metodikas pārzināšanu;

un Jums ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: psiholoģiskā noturība un augsta emocionālā inteliģence; precizitāte; prasme strādāt komandā; komunikācijas un sadarbības prasmes; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; spēja reaģēt uz izglītojamo vajadzībām, kā arī motivēt izglītojamos darbam;

mēs piedāvājam:

 • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālajā pilnveidē;
 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • profesionālās pilnveides iespējas un izaugsmes iespējas;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi.

CV, pieteikuma vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: ar norādi „Matemātikas skolotājs/-a”  līdz 2023.gada 31.maijam plkst.16.00. Tālrunis papildu informācijai: 64224737.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.