Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras sākumskola aicina darbā sociālo pedagogu

Valmieras sākumskola aicina darbā sociālo pedagogu

Valmieras sākumskola no 1.septembra uz noteiktu laiku aicina darbā sociālo pedagogu

Ja Jūs vēlaties:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;
 • strādāt Atbalsta personāla komandā;
 • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē;
 • sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm sekmējot bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu;
 • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī komunicēt informāciju par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai;

un Jums ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība;
 • precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu;
 • atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība;

mēs piedāvājam:

 • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • iespējas piedalīties skolas izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi.

 

CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: ar norādi „Sociālā pedagoga amatam”  līdz 2021.gada 20.augustam plkst.16.00.

Tālrunis papildu informācijai: 64224737

 

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.