Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras sākumskola aicina darbā sociālo pedagogu

Valmieras sākumskola aicina darbā sociālo pedagogu

Valmieras sākumskola uz noteiktu laiku aicina darbā sociālo pedagogu

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras sākumskola uz noteiktu laiku aicina darbā sociālo pedagogu (uz 1.250 likmēm)

Ja Jūs vēlaties:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • strādāt Atbalsta personāla komandā;
 • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē;
 • sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesām, citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmējot bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu;
 • sadarboties ar pedagogiem, izglītības iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai;

un Jums ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība;

mēs piedāvājam:

 • iespējas piedalīties izglītības iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • atalgojumu EUR 900 pirms nodokļu nomaksas par vienu likmi;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi.

 

CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: ar norādi „Sociālā pedagoga/-ģes amatam”  līdz 2022.gada 17.novembrim plkst.16.00.

Tālrunis papildu informācijai: 64224237

 

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām.