Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras sākumskola aicina darbā logopēdu

Valmieras sākumskola aicina darbā logopēdu

logopēdu Valmieras sākumskola

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras sākumskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā logopēdu uz noteiktu laiku no 2024.gada 1.septembra.

Ja Jūs vēlaties:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības Iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • strādāt atbalsta personāla komandā;
 • veikt izglītojamo valodas un runas diagnostiku, analizēt iegūtos rezultātus un realizēt korekcijas plānu;
 • konsultēt vecākus, pedagogus par izglītojamam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem ikdienā un pārbaudes darbos;
 • piedalīties individuālo izglītības programmu apguves plānu izstrādāšanā;

un Jums ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas logopēdijā pārzināšana;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība;

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Par pedagogu darba samaksu”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • iespējas piedalīties Iestādes izaugsmes veicināšanā un profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • labus darba apstākļus, aktīvu, dinamisku darbu un iespēju gūt jaunu pieredzi.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu: ar norādi „Logopēda/-es amatam” līdz 2024.gada 31.jūlijam plkst.17.00.

Tālrunis papildu informācijai: 64224737.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.