Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” aicina darbā pirmsskolas izglītības SPORTA skolotāju

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” aicina darbā pirmsskolas izglītības SPORTA skolotāju

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības SPORTA skolotāju, profesijas kods 2342 03 (darba vietas adrese: Raiņa ielā 11, Valmiera, Valmieras novads) uz nenoteiktu laiku uz nepilnu darba likmei ( 20 stundas nedēļā jeb 0.50 likmes)

 

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, radošu, izglītojamo vecumam atbilstošu mācību procesu;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • sadarbībā ar pirmsskolas izglītības skolotājiem, organizēt sporta svētkus un citas sporta aktivitātes;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem;
 • rūpēties par materiālo bāzi;
 • plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju t.sk. e – vidē;
 • iesaistīties Iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei;
 • pilnveidot savas prasmes un kompetences;

un ja Tev ir:

 • izglītība un pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • radošu un interesantu darbu atsaucīgā un draudzīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveides iespējas un izaugsmes iespējas;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi.

 

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu  (ar norādi CV PII) vai personīgi Valmieras 2. vidusskolā (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) ar norādi “Pirmsskolas SPORTA skolotājs”, līdz 2021.gada 14.septembrim plkst.16.00.

 

Tālrunis papildu informācijai: 64281559

 

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.