Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju

Aicina darbā sporta skolotāju

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā pirmsskolas izglītības SPORTA skolotāju, profesijas kods 2342 03 (darba vietas adrese: Raiņa ielā 11, Valmiera, Valmieras novads) uz nenoteiktu laiku uz nepilnu darba likmei (20 stundas nedēļā jeb 0.5 likmes).

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, radošu, izglītojamo vecumam atbilstošu mācību procesu;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • sadarbībā ar Iestādes skolotājiem, organizēt sporta svētkus un citas sporta aktivitātes;
 • rūpēties par materiālo bāzi;
 • plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju t.sk. e – vidē;
 • iesaistīties Iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei;

un ja Tev ir:

 • izglītība un pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • radošu un interesantu darbu atsaucīgā un draudzīgā kolektīvā;
 • profesionālās pilnveides iespējas un izaugsmes iespējas;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi.

Pieteikuma vēstuli, profesionālās darbības aprakstu (CV), lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu  (ar norādi CV PII) vai personīgi Valmieras 2. vidusskolā, adrese: Raiņa ielā 11, Valmierā, Valmieras novadā ar norādi “Pirmsskolas SPORTA skolotājs”, līdz 2022.gada 19.janvārim plkst.16.00.

Tālrunis papildu informācijai: 64281559.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.