Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino” aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes psihologu

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino” aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes psihologu

Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā uz nenoteiktu laiku pirmsskolas izglītības iestādes psihologu/-i (turpmāk – psihologs), darba vietas adrese: Beātes iela 42, Valmiera, Valmieras novads (17 stundas nedēļā))

Ja Tev ir vēlme:

 • strādāt ar vispārējo un speciālo programmu bērniem, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem individuālajā atbalstā;
 • darboties Iestādes Atbalsta komandas darbā;
 • plānot un realizēt savu  darbu saskaņā ar Iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu, Iestādes nolikumu un izvirzītajiem gada galvenajiem uzdevumiem;
 • sadarboties ar Iestādes pedagogiem, speciālistiem un izglītojamo vecākiem;
 • konsultēt bērnu vecākus un kolēģus;
 • pilnveidot Iestādes attīstošo vidi, materiālo un metodisko bāzi;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • veikt citus darba pienākumus, saskaņā ar amata aprakstu;

un ja Tev ir:

 • apliecinājums par patstāvīgu psihologa profesionālo darbību –  augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma;
 • reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā;
 • izpētes testu sertifikāts (Vekslera tests, Džonsona Kognitīvo spēju tests);
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;
 • spēja savā darbā izmantot jaunākās mācību metodes;
 • prasmes darbā ar datoru ( MS Word, PowerPoint un interneta pārlūkprogrammām) un interaktīvajiem rīkiem;

mēs piedāvājam:

 • atalgojums 473.00 euro pirms nodokļu nomaksas atbilstoši likmes daļai;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • jauku un draudzīgu kolektīvu.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopijas gaidīsim līdz 2021.gada 17.septembrim e-pastā: .

Tālrunis informācijai: 29151878

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.