Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras PII “Vālodzīte” aicina darbā sociālo pedagogu

Valmieras PII “Vālodzīte” aicina darbā sociālo pedagogu

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” aicina darbā sociālo pedagogu

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Vālodzīte” aicina darbā sociālo pedagogu  (darba vietas adrese: Smiltenes iela 10 un Pārgaujas iela 11A, Valmiera, Valmieras novads) uz nenoteiktu laiku ar 0.438 likmēm (13 stundas nedēļā).

 

 Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • veidot lietišķu sadarbību ar Iestādes darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem, aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;
 • diagnosticēt bērnu socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē;
 • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un bērnu vecākiem, kā arī komunicēt informāciju par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai;

un ja Tev ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana;
 • izpratne par bērnu vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; iniciatīva, elastība;
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu 363.00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi.

 

CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu:  ar norādi „Sociālā pedagoga amatam”  līdz 2022.gada 20.aprīlim.

 

Tālrunis papildu informācijai: 29405471.

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.