Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā (audzināšanas darbā) (Konkurss noslēdzies ar rezultātu)

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā (audzināšanas darbā) (Konkurss noslēdzies ar rezultātu)

direktora vietnieku izglītības jomā VPVĢ
Konkursā izvēlēts pretendents

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija (turpmāk – Ģimnāzija) aicina darbā direktora vietnieku/-ci izglītības jomā (audzināšanas darbā) (profesijas kods – 1345 04) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: Zvaigžņu iela 4, Valmiera, Valmieras novads.

Ja Jūs vēlaties:

 • plānot un vadīt Ģimnāzijas audzināšanas darbu,
 • koordinēt klases audzinātāju metodisko darbu un profesionālo pilnveidi,
 • veidot daudzveidīgu interešu izglītības programmu pieejamību Ģimnāzijā,
 • veidot un attīstīt Ģimnāzijas tradīcijas, izglītojošus un kultūras pasākumus,
 • pārraudzīt un koordinēt sadarbību ar vecākiem,
 • vadīt un pilnveidot skolēnu pašpārvaldes darbu,
 • piedalīties Ģimnāzijas iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu,
 • veicināt Ģimnāzijas izglītības un interešu izglītības programmu saturisko pilnveidi,
 • veidot pozitīvu un labvēlīgu vidi katra izaugsmei,
 • veidot lietišķu sadarbību ar Ģimnāzijas darbiniekiem, skolēniem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem;

un Jums ir:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”,
 • vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības jomā vai pieredze izglītības vadības darbā,
 • izpratne par izglītības jomu reglamentējošiem tiesību aktiem, kā arī mācību un audzināšanas darba metodiku,
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām,
 • prasme strādāt ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām,
 • kompetences: spēja plānot un organizēt savu darbu, radoša un atbildīga attieksme pret darba pienākumiem, prasme strādāt komandā, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra,

mēs piedāvājam:

 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku pilnas slodzes darbam (40 stundas nedēļā),
 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, EUR 1624 pirms nodokļu nomaksas,
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam,
 • sakārtotu darba vidi renovētā izglītības iestādē,
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā.

CV, motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”) un augstākās izglītības dokumenta kopiju ar norādi “Direktora vietnieka/-ces vakancei” lūdzam iesniegt līdz 2024.gada 29.janvārim elektroniski uz e-pastu: , vai iesniegt personīgi Ģimnāzijas lietvedei.

Tālrunis informācijai: 22001435 (Ģimnāzijas direktore).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.