Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldības Trikātas pamatskola aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJU

Valmieras novada pašvaldības Trikātas pamatskola aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJU

sporta skolotāja vakance

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras novada pašvaldības Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJU (profesijas klasifikatora kods 2342 01), darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads, uz nenoteiktu laiku 0,375 likmes jeb 15 stundas nedēļā, sākot ar 2022./2023. mācību gadu.

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, radošu, izglītojamo vecumam atbilstošu mācību procesu;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • sadarbībā ar pirmsskolas izglītības skolotājiem, organizēt sporta svētkus un citas sporta aktivitātes;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem;
 • rūpēties par materiālo bāzi;
 • plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, t.sk. e – vidē;
 • iesaistīties Iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei;

un ja Tev ir:

 • izglītība un pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;

mēs piedāvājam:

 • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 5.augustam e-pastā:

Tālrunis informācijai: 26548247.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.