Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldības Rencēnu pamatskola aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU

Valmieras novada pašvaldības Rencēnu pamatskola aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU

speciālā pedagoga vakance

Valmieras novada pašvaldības Rencēnu pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU (profesijas klasifikatora kods 2352 03),  darba vietas adrese: Parka iela 1, Rencēni, Valmieras novads, LV4232 uz nenoteiktu laiku 0,34 likmes jeb 10,2 stundas nedēļā, sākot ar 2022./2023. mācību gada 1.septembri.

Ja Tu vēlies:

  • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem;
  • palīdzēt, konsultēt Iestādes skolotājus darbā ar izglītojamo, kuram nepieciešams atbalsts;
  • īstenot pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmas, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna individualitāti;

un ja Tev ir:

  • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;

mēs piedāvājam:

  • darba samaksu atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
  • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši  normatīvajos aktos noteiktajam;
  • drošu un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 19. augustam e-pastu .

Tālrunis informācijai: 26514051.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.