Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldības Rencēnu pamatskola aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU

Valmieras novada pašvaldības Rencēnu pamatskola aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU

mūzikas skolotāja vakance

Valmieras novada pašvaldības Rencēnu pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJU (profesijas klasifikatora kods 2352 01),  darba vietas adrese: Parka iela 1, Rencēni, Valmieras novads, LV4232 uz nenoteiktu laiku 0,375 likmes jeb 15 stundas nedēļā, sākot ar 2022./2023. mācību gada 1.septembri.

Ja Tev ir vēlme:

 • īstenot pirmsskolas izglītības satura apguvi kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā;
 • plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un pirmsskolas audzināšanas galvenajiem darba virzieniem;
 • organizēt mācību darbu bērnu muzikālo, pašizpausmes, intelektuālo spēju attīstīšanai;
 • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto;

un ja Tev ir:

 • augstākā izglītība pedagoģijā (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”) ar kvalifikāciju – pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs vai students augstākās izglītības studiju programmā – mūzikas skolotājs;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, , precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;

mēs piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • darba laiku 15 stundas (0,375 likmes) nedēļā
 • darba samaksu atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši  normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 19. augustam e-pastā .

Tālrunis informācijai: 26514051.