Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldības Rencēnu pamatskola aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU

Valmieras novada pašvaldības Rencēnu pamatskola aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU

izglītības psihologa vakance

Valmieras novada pašvaldības Rencēnu pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU,  darba vietas adrese: Parka iela 1, Rencēni, Valmieras novads, LV4232 uz nenoteiktu laiku 0,392 likmes jeb 11,8 stundas nedēļā, sākot ar 2022./2023. mācību gada 1.septembri.

Ja Tev ir vēlme:

 • sniegt psiholoģisku palīdzību bērniem;
 • veikt bērnu psiholoģisko izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu;
 • plānot un realizēt savu  darbu saskaņā ar skolā realizējamajām  izglītības programmām;
 • konsultēt skolas darbiniekus un bērnu vecākus par bērnu audzināšanu;
 • sadarboties ar skolas vadību, pedagogiem un bērnu vecākiem, lai izstrādātu un īstenotu bērna atbalsta pasākumus, aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;
 • kā arī veikt citus pienākumus psihologa amata ietvaros;

un ja Tev ir:

 • apliecinājums par patstāvīgu psihologa profesionālo darbību –  augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi, turklāt vismaz viena no šīm programmām ir profesionālā studiju programma;
 • reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā;
 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;
 • apgūta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; spēja analizēt un  risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • prasmes darbā ar datoru;

mēs piedāvājam:

 • darba samaksu atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopijas gaidīsim līdz 2022.gada 19.augustam e-pasta adresē: 

Tālrunis informācijai: 26405140

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu, atbilstoši fizisko datu aizsardzības regulējuma prasībām.