Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” vakanto valdes locekļa amatu

Valmieras novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” vakanto valdes locekļa amatu

valdes locekļa amatu Kocēnu Komunālā Saimniecība

Valmieras novada pašvaldība (Nr.LV90000043403) izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” vakanto valdes locekļa amatu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” organizēt iedzīvotājiem ūdenssaimniecības un siltumapgādes pakalpojumus.

Obligātās prasības valdes locekļa kandidātiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība inženierzinātnēs;
 • vismaz triju gadu darba pieredze, kas iegūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā, valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā vai šim amatam tieši padota vadības līmeņa darbinieka amatā (vadītāja amatā vai vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā), kas nodrošina vadības kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas profesionālai valdes locekļa amata pienākumu izpildei sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”;
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas prasībām.

Papildus prasības attiecībā uz nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un izpratni valdes locekļa amatam:

 • zināšanas finanšu resursu pārvaldīšanā un administrēšanā;
 • profesionālās prasmes kapitālsabiedrības darbības jomā (ūdenssaimniecība, siltumapgāde);
 • zināšanas un izpratne par atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrību darbību, kooperatīvo pārvaldību.

Nepieciešamās kompetences:

 • stratēģiskais redzējums (būtiska kompetence);
 • pārmaiņu vadīšana (būtiska kompetence);
 • plānošana un organizēšana;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība;

Mēneša atlīdzība (bruto): 1500,- EUR

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes locekļa atlases un novērtēšanas process sastāvēs no 2 (divām) kārtām un to īstenos  konkursa nominācijas komisija. Intervijas var tikt organizētas gan klātienē, gan attālināti.

Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no aicinājuma saņemšanas dienas iesniegt sagatavotu prezentāciju ar stratēģisko redzējumu par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” svarīgākajām prioritātēm un priekšlikumiem to īstenošanai (prezentācijas ilgums – ne vairāk kā 15 minūtes).

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2023.gada 8.decembrim (ieskaitot) nosūtīt pieteikuma dokumentus elektroniski uz e-pasta adresi: vienā sūtījumā ar norādi “Konkursam uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBA” valdes locekļa amatu”.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās izglītības, pieredzes un prasmju esamību;
 • dzīves gaitas un darba pieredzes aprakstu (CV), iekļaujot arī:
 • pašvērtējumu par valodas zināšanām,
 • pēdējo 10 gadu laikā vadīto kolektīvu darbinieku skaitu,
 • būtiskāko informāciju par uzņēmuma darbības jomu,
 • Pretendenta atbildību, pienākumus un nozīmīgākos sasniegumus amatā,
 • kontaktinformāciju atsauksmju ievākšanai par Pretendenta darbu attiecīgajā uzņēmumā (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.);
 • valdes locekļa amata kandidāta atbilstības apliecinājumu (iesniegt speciāli sagatavoto apliecinājumu formu: Apliecinājums);
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopijas;
 • ja izglītība nav iegūta latviešu valodā, valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.

Ar atklātā konkursa nolikumu un pielikumiem var iepazīties Valmieras novada pašvaldības mājaslapā: www.valmierasnovads.lv sadaļā Pašvaldība/Darba piedāvājumi.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Datu apstrādi veic Valmieras novada pašvaldība.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: (ja vēlaties, lai Valmieras novada pašvaldība pārtrauc Jūsu datu apstrādi).

Pielikumā: 1.     NOLIKUMS par kandidātu atlasi uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” valdes locekļa/-es amatu;

2.    Apliecinājums