Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties uz Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja amatu

Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties uz Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja amatu

Strenču pirmsskolas izglītības iestādes Minkāns vadītāja

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras novada pašvaldība aicina pieteikties uz Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja/-as amatu (uz nenoteiktu laiku).

Cilvēks, dzīvesprieks un izaugsme ir pamats, palīdzot bērna personības veidošanās laikā, vērtību izprašanā un attīstībā. Tas ir process, kas prasa lielu darbu, bet arī daudz dod pretī.

“Minkānā” mājo dzīvesprieks un zinātkāre, kas ikdienu sastopas ar jauniem atklājumiem, šeit pasauli redz visīstāk, šeit rodams sākums kam lielam.

Aicinām pievienoties pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” kolektīvam – 110 bērniem un 25 darbiniekiem, kļūstot par atbalstu mazo cilvēku lielajam sākumam!

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un vadīt Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns”  (turpmāk – Iestāde) darbu;
 • nodrošināt teicamas kvalitātes izglītības pakalpojumu pirmsskolas izglītības programmās;
 • veidot, vadīt un kopējam mērķim motivēt Iestādes pedagogu/darbinieku komandu, veicināt profesionālo izaugsmi;
 • veidot pozitīvu, drošu un labvēlīgu vidi audzēkņiem un darbiniekiem;
 • nodrošināt Iestādes attīstības plāna un izglītības programmu, pašvērtējuma ziņojuma izstrādi, kā arī iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to ievērošanu;
 • nodrošināt Iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo resursu efektīvu izmantošanu u.c.;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktām prasībām;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • pieredze normatīvo aktu sagatavošanā;
 • izpratne par pirmsskolas izglītības iestādes vadību un tās lomu;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī, vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • kompetences: līdera dotības, prasme organizēt un vadīt komandas darbu; teicamas komunikācijas, publiskās uzstāšanās un sadarbības prasmes; augsta atbildības sajūta, motivācija sasniegt rezultātu un spēja risināt problēmsituācijas;
 • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;

mēs piedāvājam:

 • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā pašvaldībā;
 • stabilu atalgojumu (no 1203 līdz 1400 EUR);
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • īstenot radošas idejas.

Motivācijas vēstuli, CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, kā arī Iestādes attīstības prioritāros virzienus (redzējumu) līdz divām A4 lapām datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz , vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, ar norādi „Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja/-as amatam”, līdz 2022.gada 19.decembrim. Tālrunis papildu informācijai: 64207148.

Ar nolikumu “Amata pretendentu atlases NOLIKUMS Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns”  vadītāja amatam” varat iepazīties ŠEIT.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.