Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Sporta pārvaldes vadītāju

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Sporta pārvaldes vadītāju

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Sporta pārvaldes vadītāju uz nenoteiktu laiku.

Ja Tev ir vēlme:

 • vadīt, plānot, organizēt un nodrošināt Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iestādes “Valmieras novada Sporta pārvalde” darbību;
 • nodrošināt Valmieras novada ilgtspējīgas sporta politikas un rīcības plāna izstrādi un ieviešanu;
 • sadarbībā ar valsts, pašvaldības un citām ieinteresētām institūcijām nodrošināt sporta attīstību un veselīga dzīvesveida veicināšanu Valmieras novadā; pārzināt un nodrošināt sadarbību ar dažādām sporta organizācijām novada, reģiona, valsts un starptautiskajā līmenī;
 • sekmēt dažādu sporta veida attīstību, sporta norišu daudzveidību un pieejamību Valmieras novadā;
 • pārzināt un sekmēt sporta infrastruktūras pieejamību un attīstību Valmieras novadā;
 • sagatavot vienotu Valmieras novada ikgadējo sporta pasākumu gada plānu, uzraudzīt un nodrošināt tā realizāciju;
 • sadarbībā ar citām iestādēm un organizācijām koordinēt dažādu sporta sacensību un pasākumu norisi Valmieras novadā;
 • piedalīties ar Pārvaldes darbu saistīto normatīvo aktu izstrādē un to pilnveidošanā, kā arī nodrošināt citu Pārvaldei noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;

un ja Tev ir:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz pēdējo trīs gadu darba pieredze sporta pārvaldības jomā;
 • vismaz pēdējo trīs gadu darba pieredze sporta, aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu (tostarp starptautiskā mēroga pasākumi) organizēšanā (ar konkrētiem piemēriem, norādot savus veiktos pienākumus motivācijas vēstulē);
 • pieredze ar nozari tieši saistītu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, realizācijā un uzraudzībā (ar konkrētu piemēru motivācijas vēstulē, norādot savus veiktos pienākumus);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • kompetences: stratēģiskās plānošanas prasme, spēja noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, precizitāte, labas organizatora dotības un radoša pieeja darbam, izcilas komunikācijas prasmes un pozitīva attieksme;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu tehnoloģijām;

mēs piedāvājam:

 • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā pašvaldībā;
 • stabilu atalgojumu (atbilstoši 13.mēnešalgu grupai no 1435 līdz 1695 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);
 • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

 

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”), CV un augstākās izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz , vai personīgi Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „Sporta pārvaldes vadītāja amatam” līdz 2021.gada 9.augustam plkst.09.00. Tālrunis papildu informācijai: 64207148.

Ar nolikumu “Pretendentu atlases nolikums Sporta pārvaldes vadītāja amatam” varat iepazīties šeit.

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.