Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Personāla nodaļas vadītāju

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Personāla nodaļas vadītāju

personāla nodaļas vadītāja vakance

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Personāla nodaļas vadītāju uz nenoteiktu laiku.

Ja Tev ir vēlme:

 • nodrošināt Valmieras novada pašvaldības administrācijas (turpmāk – Pašvaldība) struktūrvienības “Personāla nodaļa” darbību;
 • nodrošināt Pašvaldības personāla stratēģijas un politikas izstrādi, vadīt tās ieviešanu;
 • izstrādāt darbinieku motivācijas un lojalitātes sistēmas, nodrošināt to ieviešanu;
 • pilnveidot Pašvaldības darbinieku attīstības un novērtēšanas procedūru;
 • organizēt Pašvaldības darba aizsardzības un darba vides iekšējo uzraudzību;
 • piedalīties Pašvaldības kultūras veidošanā un uzturēšanā un iekļaujošas darba vides veidošanā;
 • piedalīties ar struktūrvienības darbību saistīto normatīvo aktu izstrādē un to pilnveidošanā, kā arī nodrošināt citu struktūrvienībai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;
 • organizēt/nodrošināt pašapkalpošanās sistēmas HoP un Resursu vadības sistēmas Horizon sekmīgu ieviešanu Pašvaldībā, pastāvīgi to pilnveidojot;

un ja Tev ir:

 • augstākā izglītība tiesību vai sociālajās zinātnēs (personāla vadībā, psiholoģijā vai vadībzinībās);
 • vismaz 2 gadu darba pieredze (vēlams publiskajā sektorā) personāla vadības jomā (personāla atlase, novērtēšana u.tml.) lielā iestādē/uzņēmumā (vismaz 200 darbinieki);
 • pamata zināšanas par pašvaldību, tās darbību;
 • teicamas zināšanas darba tiesību jomā un prasme pielietot praktiskajā darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • kompetences: stratēģiskās plānošanas prasme, spēja noteikt mērķus un plānot struktūrvienības darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, spēja risināt konfliktsituācijas/iesaistīties to risināšanā, labas organizatora dotības;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un darbā ar personāla uzskaites un darbinieku pašapkalpošanās sistēmām (vēlama pieredze darbā ar Resursu vadības sistēmas Horizon Personāla moduli);

mēs piedāvājam:

 • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā pašvaldībā;
 • stabilu atalgojumu (atbilstoši 13.mēnešalgu grupai no 1565 līdz 1805 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);
 • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas;
 • sociālās garantijas, tostarp darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citus labumus, atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”), ietverot arī  informāciju par līdzšinējo pieredzi personālvadības jomā (norādot konkrētus piemērus par būtiskākajiem izstrādātajiem dokumentiem, ieviestajiem pasākumiem/sistēmām; noorganizētiem darbinieku izaugsmes/saliedēšanās pasākumiem u.tml.); CV un augstākās izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz (Personāla nodaļas vadītāja p.i.), vai personīgi Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi “Personāla vadītāja amatam” līdz 2022.gada 20.jūlijam. Tālrunis papildus informācijai: 29448574 vai 64207156.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.