Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Personāla nodaļas vadītāju

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Personāla nodaļas vadītāju

Aicina darbā personāla vadītāju

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Personāla nodaļas vadītāju uz nenoteiktu laiku

Ja Tev ir vēlme:

 • nodrošināt Valmieras novada pašvaldības administrācijas (turpmāk – Pašvaldība) struktūrvienības “Personāla nodaļa” darbību;
 • nodrošināt Pašvaldības personāla stratēģijas un politikas izstrādi, vadīt tās ieviešanu;
 • izstrādāt darbinieku motivācijas un lojalitātes sistēmas, nodrošināt to ieviešanu;
 • pilnveidot Pašvaldības darbinieku attīstības un novērtēšanas procedūru;
 • organizēt Pašvaldības darba aizsardzības un darba vides iekšējo uzraudzību;
 • piedalīties ar struktūrvienības darbību saistīto normatīvo aktu izstrādē un to pilnveidošanā, kā arī nodrošināt citu struktūrvienībai noteikto funkciju un uzdevumu izpildi;
 • organizēt/nodrošināt pašapkalpošanās sistēmas HoP un Resursu vadības sistēmas Horizon sekmīgu ieviešanu Pašvaldībā, pastāvīgi to pilnveidojot

un ja Tev ir:

 • augstākā izglītības personāla vadībā/organizāciju psiholoģijā, kvalifikācija Personāla vadītājs;
 • vismaz 2 gadu darba pieredze (vēlams publiskajā sektorā) personāla vadības jomā (personāla atlase, novērtēšana u.tml.) lielā iestādē/uzņēmumā (vismaz 200 darbinieki);
 • pamata zināšanas par pašvaldību, tās darbību, kā arī iekšējās kontroles sistēmu (ciktāl tas skar personālvadību) un interešu konflikta novēršanu;
 • teicamas zināšanas darba tiesību jomā un prasme pielietot praktiskajā darbā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • kompetences: stratēģiskās plānošanas prasme, spēja noteikt mērķus un plānot struktūrvienības darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, spēja risināt konfliktsituācijas/iesaistīties to risināšanā, labas organizatora dotības;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un darbā ar personāla uzskaites un darbinieku pašapkalpošanās sistēmām (vēlama pieredze darbā ar Resursu vadības sistēmas Horizon Personāla moduli);
 • sadarbspējīgs COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

mēs piedāvājam:

 • darba un ideju īstenošanas iespējas uz attīstību vērstā pašvaldībā;
 • stabilu atalgojumu (atbilstoši 13.mēnešalgu grupai no 1565 līdz 1805 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);
 • profesionālās pilnveidošanās un izaugsmes iespējas;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”), ietverot arī informāciju par līdzšinējo pieredzi personālvadības jomā (norādot konkrētus piemērus par būtiskākajiem izstrādātajiem dokumentiem, ieviestajiem pasākumiem/sistēmām; noorganizētiem darbinieku izaugsmes/saliedēšanās pasākumiem u.tml.); CV un augstākās izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz (Personāla nodaļas vadītāja p.i.), vai personīgi Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi “Personāla vadītāja amatam” līdz 2022.gada 25.janvārim plkst.17.00.

Tālrunis papildus informācijai: 29448574 vai 64807156.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Valmieras novads ir otrs lielākais[1] Latvijā ar vairāk nekā 3000 darbiniekiem pašvaldības dibinātajās iestādēs.

[1] Pēc iedzīvotāju skaita