Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Pašvaldības iestādes “Valmieras novada bāriņtiesa” (turpmāk – Bāriņtiesa) Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku

 

Ja Tev ir vēlme:

 

 • aizstāvēt bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • pārstāvēt Bāriņtiesu administratīvajās un tiesu iestādēs;
 • piedalīties Bāriņtiesas sēdēs un lemt par izskatāmo lietu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • pēc Bāriņtiesas priekšsēdētāja norādījuma, izstrādāt iekšējos normatīvos aktus u.c. dokumentu projektus;
 • sadarboties ar citām valsts un pašvaldību iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās pilnvaras;

 

prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • kurš ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;
 • apgūta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā noteiktā mācību programma;
 • svešvalodu zināšanas (krievu un/vai angļu) profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • kompetences: labas komunikācijas un saskarsmes spējas; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos; spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā; spēja analītiski domāt, būt precīzam darbu izpildē; strādāt ar lielu informācijas apjomu;

 

mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (atbilstoši mēnešalgu grupai no  1020 EUR līdz 1 230 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • apmācības iespējas;
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

 

Pieteikuma vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”), CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz , vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „Pieteikums bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatam”, līdz 2021.gada 27.septembrim plkst.16:00.

 

Tālrunis papildu informācijai: 64207148.

 

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.