Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Bāriņtiesas locekli

Valmieras novada pašvaldība aicina darbā Bāriņtiesas locekli

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aicina darbā Pašvaldības iestādes “Valmieras novada bāriņtiesa” (turpmāk – Bāriņtiesa) Bāriņtiesas locekli (12 amata vietas)

 

Ja Tev ir vēlme:

 • veikt lietu pārraudzību atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem;
 • nodrošināt uzraudzību par aizbildnībā esošiem bērniem;
 • nodrošināt nepilngadīgo un aizgādnībā esošo personu mantas pārvaldības uzraudzību;
 • sagatavot ierosinātās lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdēs;
 • pārbaudīt dzīves apstākļus personu dzīvesvietās;
 • pārstāvēt tiesā un citās institūcijās bērnus un aizgādnībā esošas personas bāriņtiesas kompetences jautājumos;
 • pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas bāriņtiesas kompetences un bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
 • ievadīt, apstrādāt un iegūt informāciju informācijas sistēmās;

 

prasības pretendentiem:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • kurš ieguvis vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • kuram ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodu augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktajiem ierobežojumiem;
 • zināšanas un pieredze bērnu un aizgādnībā esošu personu interešu un tiesību aizsardzības jautājumos;
 • izpratne par bāriņtiesas darba organizāciju un procesiem;
 • svešvalodu zināšanas (krievu un/vai angļu) profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • teicamas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmām;
 • B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 • kompetences: labas komunikācijas un saskarsmes spējas; spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos; spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā; spēja analītiski domāt, būt precīzam darbu izpildē, strādāt ar lielu informācijas apjomu;

 

mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu (atbilstoši mēnešalgu grupai no  850 EUR līdz 1 035 EUR, atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam);
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • apmācības iespējas;
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

 

Pieteikuma vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”), CV, augstākās izglītības dokumenta kopiju, lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz , vai personīgi Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads ar norādi „Pieteikums bāriņtiesas locekļa amatam”, līdz 2021.gada 27.septembrim plkst.9:00.

 

Tālrunis papildu informācijai: 64207148.

 

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.