Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs no 2023./2024. mācību gada aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs no 2023./2024. mācību gada aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

direktora vietnieku izglītības jomā GKVAC

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs (turpmāk – Iestāde) no 2023./2024. mācību gada aicina darbā direktora vietnieku/-ci izglītības jomā (uz nenoteiktu laiku). Darba vietas adrese: Leona Paegles iela 5, Valmiera, Valmieras novads.

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot, organizēt un vadīt Iestādes mācību darbu;
 • plānot pedagogu noslodzi, promesošu pedagogu aizvietošanu;
 • plānot, vadīt un pārraudzīt Iestādes metodisko darbu;
 • vadīt Iestādes sadarbības komandu darbu, sadarbībā ar pedagogiem izvirzīt sadarbības komandu darba uzdevumus;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • piedalīties Iestādes Atbalsta komandas darbā, pārraudzīt atbalsta plānu izstrādi un īstenošanu;
 • piedalīties Iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • veikt Iestādes darba pašnovērtēšanu, piedalīties Iestādes attīstības plānošanā;

un ja Tev ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • darba pieredze speciālās izglītības jomā;
 • zināšanas un izpratne izglītības jomas normatīvo aktu pielietošanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: labas organizatora dotības, spēja uzņemties iniciatīvu, ātri reaģēt uz izmaiņām un pielāgoties situācijai; augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas saskarsmes, prezentēšanas un konfliktu risināšanas prasmes; spēja strādāt patstāvīgi un komandā, mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • teicamas prasmes darbā ar biroja tehniku, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

mēs piedāvājam:

 • 40 stundas nedēļā (1 likme);
 • atalgojumu 1709 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, t.sk. piemaksa par darbu īpašos apstākļos (līdz 31.08.2023., no 01.09.2023. atalgojums var mainīties);
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

CV, motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”) un izglītības dokumentu kopijas var iesniegt elektroniski, nosūtot uz vgv@valmiera.edu.lv līdz 2023.gada 12.jūnijam.

Tālrunis papildu informācijai: 28388112 (iestādes direktore Iveta Kļaviņa).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.