Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs no 2023./2024. mācību gada aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs no 2023./2024. mācību gada aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

direktora vietnieku izglītības jomā GKVAC

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs (turpmāk – Iestāde) no 2023./2024. mācību gada aicina darbā direktora vietnieku/-ci izglītības jomā (uz nenoteiktu laiku). Darba vietas adrese: Leona Paegles iela 5, Valmiera, Valmieras novads.

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot, organizēt un vadīt Iestādes mācību darbu;
 • plānot pedagogu noslodzi, promesošu pedagogu aizvietošanu;
 • plānot, vadīt un pārraudzīt Iestādes metodisko darbu;
 • vadīt Iestādes sadarbības komandu darbu, sadarbībā ar pedagogiem izvirzīt sadarbības komandu darba uzdevumus;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus;
 • piedalīties Iestādes Atbalsta komandas darbā, pārraudzīt atbalsta plānu izstrādi un īstenošanu;
 • piedalīties Iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • veikt Iestādes darba pašnovērtēšanu, piedalīties Iestādes attīstības plānošanā;

un ja Tev ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • darba pieredze speciālās izglītības jomā;
 • zināšanas un izpratne izglītības jomas normatīvo aktu pielietošanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: labas organizatora dotības, spēja uzņemties iniciatīvu, ātri reaģēt uz izmaiņām un pielāgoties situācijai; augsta atbildības sajūta, precizitāte, labas saskarsmes, prezentēšanas un konfliktu risināšanas prasmes; spēja strādāt patstāvīgi un komandā, mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • teicamas prasmes darbā ar biroja tehniku, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

mēs piedāvājam:

 • 40 stundas nedēļā (1 likme);
 • atalgojumu 1709 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, t.sk. piemaksa par darbu īpašos apstākļos (līdz 31.08.2023., no 01.09.2023. atalgojums var mainīties);
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

CV, motivācijas vēstuli (līdz vienai A4 lapai datorrakstā Arial fontā, ar burtu lielumu “11”) un izglītības dokumentu kopijas var iesniegt elektroniski, nosūtot uz līdz 2023.gada 12.jūnijam.

Tālrunis papildu informācijai: 28388112 (iestādes direktore Iveta Kļaviņa).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.