Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

direktora vietnieku izglītības jomā VDMV1

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā direktora vietnieku/-ci izglītības jomā (profesijas kods 1345 04) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: Purva iela 12, Valmiera, Valmieras novads.

Ja Jūs vēlaties:

 • piedalīties izglītības procesa organizēšanā un nodrošināt izglītības procesa metodisko vadību Iestādē;
 • nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanas metodisko vadību;
 • piedalīties Iestādes iekšējo kārtību un reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē;
 • sagatavot mācību gada pārskatus par metodiskā darba izvērtējumu;
 • piedalīties mācību gada darba plāna sastādīšanā, sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem;
 • sadarbībā ar pedagogiem, sagatavot mācību priekšmetu programmas;
 • vadīt mācību programmu metodisko kopu vadītāju/nodaļu vadītāju sapulces un organizēt metodiskās  pedagogu sapulces, tikšanās u.c.;
 • vadīt izglītības programmu realizācijas kvalitātes uzraudzību;
 • organizēt izglītojamo profesionālo priekšmetu darbu skates, profesionālās ievirzes izglītības nobeiguma un profesionālās vidējās izglītības kvalifikācijas darbu norisi;
 • koordinēt Valsts konkursa norisi un citu Iestādes konkursu norisi skolā un Vidzemē;
 • organizēt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādes, konkursos, skatēs;

un Jums ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vienas svešvalodas prasme;
 • zināšanas un izpratne nozari regulējošo normatīvo aktu pielietošanā;
 • kompetences: prasme organizēt un plānot savu darbu atbilstoši Iestādes mērķiem un uzdevumiem; prasme analizēt un vispārināt problēmas, noteikt darbības virziena prioritātes; prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, digitālās prasmes, psiholoģiskā noturība; precizitāte un iniciatīva, elastība;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (pārbaudes laikā no 1734,30 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas);
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • darbu radošā, uz sadarbību vērstā kolektīvā, aktīvu, dinamisku darbu, iespēju gūt jaunu pieredzi un pilnveidot profesionālās iemaņas;
 • sakārtotu darba vidi.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītības dokumentu kopijas lūdzam iesniegt elektroniski sūtot uz e-pastu: , vai personīgi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā, Purva ielā 12, Valmierā, Valmieras novadā ar norādi “Direktora vietnieka/-ces vakancei”, līdz 2024.gada 28.jūlijam.

Tālrunis papildus informācijai: 64207372.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.