Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

direktora vietnieks VDMV

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā direktora vietnieku/-ci izglītības jomā (pilnas slodzes darbs – 40 stundas nedēļā).

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot, organizēt un nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko izglītības procesu Iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties Iestādes iekšējo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • organizēt izglītojamo uzņemšanu Iestādē un veikt grupu (klašu) komplektēšanu;
 • organizēt izglītojamo valsts pārbaudes darbu norisi, nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādēs, apkopot un analizēt mācību rezultātus;
 • plānot pedagogu darba slodzes, sagatavot pedagogu tarifikāciju, sastādīt mācību priekšmetu stundu un nodarbību sarakstus, veikt aizvietoto mācību stundu uzskaiti;
 • iesaistīties Iestādes attīstības plānošanā;
 • piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • vadīt stipendiju piešķiršanas komisijas darbu;

Ja Jums ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • zināšanas un izpratne nozari regulējošo normatīvo aktu pielietošanā;
 • kompetences: prasme organizēt un plānot savu darbu atbilstoši Iestādes mērķiem un uzdevumiem; prasme analizēt un vispārināt problēmas, noteikt darbības virziena prioritātes; prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, digitālās prasmes, psiholoģiskā noturība; precizitāte un iniciatīva, elastība;
 • prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (pārbaudes laikā no 1514,57 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas);
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • darbu radošā, uz sadarbību vērstā kolektīvā, aktīvu, dinamisku darbu, iespēju gūt jaunu pieredzi un pilnveidot profesionālās iemaņas;
 • sakārtotu darba vidi.

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītības dokumentu kopijas lūdzam iesniegt elektroniski sūtot uz e-pastu: , vai personīgi Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā, Purva ielā 12, Valmierā, Valmieras novadā ar norādi “Direktora vietnieka/-ces vakancei”, līdz 2023.gada 1.novembra plkst.17.00.

Tālrunis papildus informācijai: 64207372.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.