Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras 5.vidusskola aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU

Valmieras 5.vidusskola aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU

V5V Socialais pedagogs

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras 5.vidusskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU (uz 0,6 likmēm), darba vietas adrese: Raiņa iela 3, Valmiera, Valmieras novads.

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko izglītības procesu Iestādē atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • strādāt Atbalsta personāla komandā;
 • diagnosticēt izglītojamo socializācijas procesa veiksmes un problēmas, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvē;
 • sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu, citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmējot bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu;
 • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību, izglītojamiem un izglītojamo vecākiem mācību darbā, kā arī informēt par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai;

un ja Tev ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • mācību un audzināšanas darba satura, un korekcijas darba plānošanas un realizācijas pārzināšana;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: labas saskarsmes, komunikācijas prasmes un psiholoģiskā noturība; precizitāte un atbildīga attieksme pret darbu; atbildība un iniciatīva, teicamas komunikācijas prasmes un elastība;

mēs piedāvājam:

 • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • darbu radošā, uz sadarbību vērstā kolektīvā, aktīvu, dinamisku darbu, iespēju gūt jaunu pieredzi un pilnveidot profesionālās iemaņas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzam nosūtīt uz e-pastu:      ar norādi „Sociālā pedagoga/-ģes amatam” līdz 2022.gada 21.oktobrim.

Tālrunis papildu informācijai: 26427171.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.