Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība “Varavīksne” aicina darbā izglītības psihologu

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība “Varavīksne” aicina darbā izglītības psihologu

izglītības psihologu V2V

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras 2.vidusskolas struktūrvienība “Varavīksne” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā izglītības psihologu (profesijas kods 2634 03) (nepilna darba likme) (darba vietas adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) uz nenoteiktu laiku. Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 2024.gada 1.septembris.

Ja Tev ir vēlme:

 • konsultēt Iestādes pedagogus, audzēkņus un viņu vecākus audzēkņa psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma;
 • sniegt atbalstu izglītojamajiem adaptācijas procesā;
 • kārtot dokumentāciju atbilstoši Iestādes noteiktajām prasībām;

un ja Tev ir:

 • tiesības veikt psihologa profesionālo darbību atbilstoši Psihologu likuma 3.pantam, kā arī ir reģistrēts Psihologu reģistrā;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām
 • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām;
 • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienība “Varavīksne”.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2024.gada 2.jūlijam plkst.17.00 iesniedzot personīgi Iestādes lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: . Pieteikums iesniedzams ar norādi “Psihologs”.

Tālrunis informācijai: 64281559 (lietvede).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.