Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras 2.vidusskola aicina darbā speciālo pedagogu

Valmieras 2.vidusskola aicina darbā speciālo pedagogu

speciālo pedagogu V2V

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras 2.vidusskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā speciālo pedagogu (profesijas kods 2352 03) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads. Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 2023.gada 21.novembris.

Ja Tev ir vēlme:

 • veikt individuālo darbu ar bērniem un palīdzēt, konsultēt skolotājus darbā ar bērnu, kuram nepieciešams atbalsts;
 • īstenot pamatizglītības programmu, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei;
 • plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem, konsultēt vecākus, aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;
 • plānot un vadīt nodarbības, ņemot vērā katra bērna individualitāti;
 • konsultēt vecākus, pedagogus un atbalsta personālu  par izglītības procesa nodrošināšanu izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām;
 • veikt izglītojamā individuālo izglītības programmas apguves plānošanu, mācību sasniegumu izvērtējumu un raksturojumu, lasīšanas, rakstīšanas, aritmētikas/matemātikas prasmju izpēti;
 • novērtēt un dokumentēt izglītojamā attīstības dinamiku un mācību rezultātus;
 • iesaistīties Iestādes attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī izglītības iestādes īstenotajos projektos;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” vai students/-e;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām;
 • kompetences: labas komunikācijas prasmes; psiholoģiskā noturība un saskarsmes kultūra; spēja pieņemt lēmumus, prasme reaģēt un rīkoties nestandarta situācijās;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • pilnu darba slodzi – 1,00 likme 1.-9.klasēm;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolā;

Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2023.gada 16.novembrim plkst.17.00 iesniedzot personīgi Iestādes lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: . Pieteikums iesniedzams ar norādi “Speciālais pedagogs”.

Tālrunis informācijai: 64281559 (lietvede).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.