Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras 2.vidusskola aicina darbā mūzikas skolotāju

Valmieras 2.vidusskola aicina darbā mūzikas skolotāju

mūzikas skolotāju V2V

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras 2.vidusskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā mūzikas skolotāju (profesijas kods 2330 01) uz noteiktu laiku. Darba vietas adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads.

Ja Tev ir vēlme:

 • īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā MŪZIKA atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem, pielietojot inovatīvas informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas un metodikas;
 • iesaistīties Iestādes attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī Iestādes īstenotajos projektos;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” vai students/e;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām;
 • kompetences: labas komunikācijas prasmes; psiholoģiskā noturība un saskarsmes kultūra; spēja pieņemt lēmumus, prasme reaģēt un rīkoties nestandarta situācijās;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • nepilnā darba slodze – 1.-9.klasēm;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolā;

Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2023.gada 10.novembrim plkst.17.00 iesniedzot personīgi Iestādes lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: . Pieteikums iesniedzams ar norādi “Vispārējās pamatizglītības skolotāja vakancei/mūzika”.

Tālrunis informācijai: 64281559 (lietvede).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.