Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras 2.vidusskola aicina darbā Latviešu valodas un literatūras skolotāju mazākumtautību izglītības programmās

Valmieras 2.vidusskola aicina darbā Latviešu valodas un literatūras skolotāju mazākumtautību izglītības programmās

Pievienojies mūsu komandai!

 

Valmieras 2.vidusskola (turpmāk – Skola) aicina darbā Latviešu valodas un literatūras skolotāju mazākumtautību izglītības programmās (profesijas kods 2330 01) (darba vietas adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) uz noteiktu laiku

 

Ja Tev ir vēlme:

 • īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā LATVIEŠU VALODA UN LITERATŪRA atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem, pielietojot inovatīvas informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas un metodikas;
 • iesaistīties Skolas attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī Skolas īstenotajos projektos;
 • sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

 

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” vai students/e;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai Mozilla Firefox) un izglītības tehnoloģijām;
 • kompetences: izcilas komunikācijas prasmes; psiholoģiskā noturība un saskarsmes kultūra; spēja pieņemt lēmumus; prasme reaģēt un rīkoties nestandarta situācijās;

 

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolā;
 • nepilno darba slodzi – 20-25 stundas (1.-6.klasēm).

 

Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 2021.gada 4.oktobris.

 

Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2021.gada 1.oktobrim plkst.17.00 iesniedzot personīgi Skolas lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: . Pieteikums iesniedzams ar norādi “Vispārējās pamata izglītības skolotāja vakancei/latviešu valoda”.

Tālrunis informācijai: 64207163 (direktors), 64207543 (direktora vietnieks).

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.