Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras 2.vidusskola aicina darbā DATORIKAS skolotāju

Valmieras 2.vidusskola aicina darbā DATORIKAS skolotāju

Valmieras 2.vidusskola (turpmāk – Skola) aicina darbā DATORIKAS skolotāju (profesijas kods 2330 01) (darba vietas adrese; Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) uz noteiktu laiku.

 

Ja Tev ir vēlme:

 • īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā DATORIKA atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem, pielietojot inovatīvas informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas un metodikas;
 • iesaistīties Skolas attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī Skolas īstenotajos projektos;
 • sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;
 • pastāv iespēja papildus datorikas stundām vadīt arī savu izstrādāto interešu izglītības programmu;
 • veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās);

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” vai students/e;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām;
 • izcilas komunikācijas prasmes; psiholoģiskā noturība un saskarsmes kultūra; spēja pieņemt lēmumus, prasme reaģēt un rīkoties nestandarta situācijās;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolā;
 • nepilno darba slodzi – 0,5 likmes 1.-10.klasēm.

 

Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 2021.gada 1.septembris.

 

Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2021.gada 26.augustam plkst.17.00 iesniedzot personīgi Skolas lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: . Pieteikums iesniedzams ar norādi “Vispārējās vidējās izglītības skolotāja vakancei/datorika”.

Tālrunis informācijai: 64207163 (direktors), 64207543 (direktora vietnieks).

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.