Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras 2.vidusskola aicina darbā dabaszinību skolotāju, dabaszinību centra vadītāju bērnudārzā

Valmieras 2.vidusskola aicina darbā dabaszinību skolotāju, dabaszinību centra vadītāju bērnudārzā

dabaszinību skolotāju dabaszinību centra vadītāju bērnudārzā V2V

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras 2.vidusskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā dabaszinību skolotāju/dabaszinību centra vadītāju bērnudārzā uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads. Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 2024.gada 1.septembris.

Ja Tev ir vēlme:

 • plānot, organizēt un vadīt DABASZINĪBAS centra darbu;
 • plānot un vadīt dabaszinību izglītības programmas darbu, nodrošinot tās mērķu un uzdevumu izpildi;
 • plānot un organizēt izglītības programmas metodisko darbu;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem, pielietojot inovatīvas iespējas un metodikas dabaszinību jomā;
 • iesaistīties attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī Iestādes īstenotajos projektos;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” vai students/-e;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām;
 • kompetences: labas komunikācijas prasmes; psiholoģiskā noturība un saskarsmes kultūra; spēja pieņemt lēmumus, prasme reaģēt un rīkoties nestandarta situācijās;

mēs piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi – 1,00 likme;
 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • iespēju strādāt dinamiskā vidē Valmieras 2.vidusskolā.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2024.gada 2.jūlijam plkst. 17.00 iesniedzot personīgi Iestādes lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: . Pieteikums iesniedzams ar norādi “PII dabaszinības”.

Tālrunis informācijai: 64281559 (lietvede).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.