Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Valmieras 2. vidusskola aicina darbā bioloģijas skolotāju 7.-12.klasēs

Valmieras 2. vidusskola aicina darbā bioloģijas skolotāju 7.-12.klasēs

V2V Bioloģijas skolotāju

Pievienojies mūsu komandai!

Valmieras 2. vidusskola (turpmāk – skola) aicina darbā bioloģijas skolotāju 7.-12.klasēs (profesijas kods 2330 01). Darba vietas adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads uz noteiktu laiku.

Ja Tev ir vēlme:

 • īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā BIOLOĢIJĀ (pamatskolā, vidusskolā) atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • īstenot specializēto kursu vidusskolā ANATOMIJĀ UN FIZIOLOĢIJĀ atbilstoši skolas izveidotai programmai;
 • vadīt pedagoģiskā procesa norisi ar izglītojamiem, pielietojot inovatīvas informācijas tehnoloģiju piedāvātās iespējas un metodikas;
 • iesaistīties skolas attīstības mērķu un uzdevumu īstenošanā, kā arī skolas īstenotajos projektos;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” vai students/-e;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • mācību un audzināšanas darba satura pārzināšana;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas, kādu no tīmekļa pārlūkprogrammām – Microsoft Edge, Chrome vai MozillaFirefox) un izglītības tehnoloģijām;
 • kompetences: izcilas komunikācijas prasmes; psiholoģiskā noturība un saskarsmes kultūra; spēja pieņemt lēmumus, prasme reaģēt un rīkoties nestandarta situācijās;

mēs piedāvājam:

 • pilno darba slodzi – 40 stundas (7.-12.klasēm);
 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 2023. gada 9. janvāris.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) gaidīsim līdz 2022.gada 23. decembrim plkst. 17.00 iesniedzot personīgi Skolas lietvedei (adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads) vai e-pastā: . Pieteikums iesniedzams ar norādi “Vispārējās pamatizglītības skolotāja/-as vakancei/bioloģija”.

Tālrunis informācijai: 64207163 (direktors), 64207543 (direktora vietnieks).

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.