Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Trikātas pamatskola aicina darbā vispārējās pamatizglītības skolotāju (sākumskolas skolotājs)

Trikātas pamatskola aicina darbā vispārējās pamatizglītības skolotāju (sākumskolas skolotājs)

sākumskolas skolotājs Trikata

Pievienojies mūsu komandai!

Trikātas pamatskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā vispārējās pamatizglītības skolotāju (profesijas klasifikatora kods 2341 01). Darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads, uz nenoteiktu laiku (0,313 likmes jeb 9,379 stunda nedēļā).

Ja Jūs vēlaties:

 • īstenot izglītības programmu “sākumskolas skolotājs” mācību priekšmetos atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes mērķiem un uzdevumiem;
 • sadarboties ar pedagogiem, Iestādes vadību un izglītojamo vecākiem, kā arī sniegt informāciju par izglītojamā izaugsmi, sniegumu un nepieciešamo atbalstu mācīšanās uzlabošanai;
 • iesaistīties Iestādes īstenotajos projektos;

un ja Jums ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: komunikācijas un sadarbības prasmes; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; spēja reaģēt uz izglītojamo vajadzībām, kā arī motivēt izglītojamos darbam;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023.gada 31.janvārim e-pastā: .

Tālrunis informācijai 26548247.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.