Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Trikātas pamatskola aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU

Trikātas pamatskola aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU

speciālo pedagogu Trikātas psk1

Trikātas pamatskola ar 2024. gada 1. septembri aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU, darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads, uz nenoteiktu laiku 0,59 likmes jeb 17,7 stundas nedēļā

Ja Jūs vēlaties:

  • veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem;
  • palīdzēt, konsultēt iestādes skolotājus darbā ar izglītojamo, kuram nepieciešams atbalsts;
  • īstenot pirmsskolas izglītības un pamatizglītības programmas, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko procesu, ņemot vērā katra bērna individualitāti;
  • plānot un realizēt savu darbu sadarbībā ar kolēģiem un bērnu vecākiem.

un ja Jums ir:

  • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
  • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfiktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem.

Mēs piedāvājam:

  • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
  • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
  • drošu, estētisku un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2024. gada 5. augustam, e-pastā: , Tālrunis informācijai 20364920.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.