Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Trikātas pamatskola aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju

Trikātas pamatskola aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju

pirmsskolas izglītības sporta skolotāju Trikātas psk

Trikātas pamatskola ar 2023. gada 1. septembri aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJU, darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads, uz nenoteiktu laiku ar nepilnu darba slodzi – 0,375 likmes jeb 15 stundas nedēļā.

 

Ja Tev ir vēlme un Tu spēj:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu, radošu, izglītojamo vecumam atbilstošu mācību procesu;
 • veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti;
 • sadarbībā ar pirmsskolas izglītības skolotājiem, organizēt sporta svētkus un citas sporta aktivitātes;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem;
 • rūpēties par materiālo bāzi;
 • plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju, t.sk. e – vidē;
 • iesaistīties Iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei;
 • pilnveidot savas prasmes un kompetences.

un ja Tev ir:

 • izglītība un pedagogu profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Ministru kabineta noteikumi Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra.

mēs piedāvājam:

 • darba samaksu atbilstoši 2016.gada 05.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • dinamisku un radošu kolektīvu.

 

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 18. augustam e-pastā: .

Tālrunis informācijai 20364920.

 

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.