Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Trikātas pamatskola aicina darbā dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāju

Trikātas pamatskola aicina darbā dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāju

dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāju Trikātas psk

Pievienojies mūsu komandai!

Trikātas pamatskola ar 2023. gada 1. septembri aicina darbā dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāju, darba vietas adrese: “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Valmieras novads, uz nenoteiktu laiku 14 kontaktstundas nedēļā.

Ja Tu vēlies:

 • sniegt individuālu un diferencētu atbalstu izglītojamajiem mācību priekšmetā;
 • veicināt izglītojamo individuālo sasniegumu attīstību;
 • sekot līdzi jaunākajām tendencēm pedagoģijas nozares attīstībā;
 • izstrādāt piedāvājumu mācību priekšmeta, skolas radošai un inovatīvai izaugsmei;
 • sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

un ja Tev ir:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu;
 • spēja reaģēt uz izglītojamo vajadzībām, kā arī motivēt izglītojamos darbam;

mēs piedāvājam:

 • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumenta kopiju lūdzam iesniegt līdz 2023. gada 21. jūlijam e-pastā: .

Tālrunis informācijai 26548247.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.