Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Strenču pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns” aicina darbā skolotāju logopēdu

Strenču pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns” aicina darbā skolotāju logopēdu

Minkāns logopēds

Pievienojies mūsu komandai!

Strenču pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns” (turpmāk – Iestāde) aicina darbā skolotāju logopēdu (profesijas klasifikatora kods 2352 01) uz nenoteiktu laiku.

Ja Tev ir vēlme:

 • strādāt ar bērniem, kuriem diagnosticēta valodas sistēmas nepietiekama attīstība, ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības, intereses un spējas;
 • organizēt bērnu runas un rakstu valodas diagnostiku, īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar Iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;
 • konsultēt bērnu vecākus, bērna grupas darbiniekus un pedagogus;
 • veikt bērnu attīstības dinamikas izpēti;
 • veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību;
 • izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem un sniegt atskaiti par paveikto;

un ja Tev ir:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds vai students attiecīgā specialitātē;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības; komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; psiholoģiskā noturība;
 • prasmes darbā ar datoru;

mēs piedāvājam:

 • 0,5 likmes;
 • darba algu atbilstoši ministru kabineta noteikumiem;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

CV un motivācijas vēstuli līdz 2022.gada 2.oktobrim, sūtīt Iestādes vadītājas pienākumu izpildītājai D.Pauzerei uz e-pastu: , vai iesniedzot personīgi adresē: Rīgas iela 8 B, Strenči, Valmieras novads ar norādi “Skolotājs/-a logopēds/-e”. Tālruņa numurs papildu informācijai: 64715662.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.