Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” piedāvā darbu VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJIEM

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” piedāvā darbu VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJIEM

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni”

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” (reģ.nr.4418000073), sākot ar 2021./2022. mācību gadu piedāvā darbu VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJIEM

 

  • Mūzikas skolotājam ar darba slodzi 4,5 stundas nedēļā. Mēnešalga 160,00 EUR.
  • Krievu valodas skolotājam ar darba slodzi 11 stundas nedēļā. Mēnešalga 395,00 EUR.
  • Fizikas skolotājam ar darba slodzi 5,5 stundas nedēļā. Mēnešalga 200,00 EUR.
  • Matemātikas skolotājam ar darba slodzi 20,5 stundas nedēļā. Mēnešalga 735,00 EUR.

Pretendentiem izvirzītās prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša kvalifikācija vai augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē.

Galvenie amata pienākumi: plānot un īstenot mācību procesu mācību priekšmetā 4.-9.klašu skolēniem.

Darba vietas adrese: Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”, „Naukšēnu muiža”, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads.

 

 

Pieteikumu un CV uz sūtīt uz e-pastu vai pieteikties personīgi pie direktora (tālrunis 29293630) līdz 2021.gada 2.augustam.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”. Adrese: “Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV – 4244; tālrunis: 64268154; elektroniskā pasta adrese: ;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Ivo Dovāns; elektroniskā pasta adrese: ;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.