Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” piedāvā darbu SPECIĀLAJAM PEDAGOGAM

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” piedāvā darbu SPECIĀLAJAM PEDAGOGAM

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni”

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” (reģ.nr.4418000073), sākot ar 2021./2022. mācību gadu piedāvā darbu SPECIĀLAjaM PEDAGOGAM

 

Darba slodze: 7,5 stundas nedēļā. Mēnešalga 270,00 EUR.

Pretendentiem izvirzītās prasības: augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga vai speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija.

Galvenie amata pienākumi: analizēt katra izglītojamā mācīšanās, psiholoģiskās un adaptācijas problēmas un noteikt izmantojamās mācību metodes to risināšanai. Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes.

Darba vietas adrese: Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”, „Naukšēnu muiža”, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads.

 

Pieteikumu un CV uz sūtīt uz e-pastu vai pieteikties personīgi pie direktora (tālrunis 29293630) līdz 2021.gada 2.augustam.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni” informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Sociālās korekcijas izglītības iestāde “Naukšēni”. Adrese: “Naukšēnu muiža”, Naukšēni, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads, LV – 4244; tālrunis: 64268154; elektroniskā pasta adrese: ;

2) personas datu aizsardzības speciālists: Ivo Dovāns; elektroniskā pasta adrese: ;

3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.