Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” aicina darbā internāta skolotāju

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” aicina darbā internāta skolotāju

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni”

Sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” (reģ.Nr.90000442878) piedāvā darbu  internāta skolotājai/am uz darbinieka prombūtnes laiku.

Mēnešalga: 1079,00 EUR (t.skaitā piemaksa 30%).

Pretendentiem izvirzītās prasības: Izglītības atbilstība Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību” prasībām.

Galvenie amata pienākumi: nodrošināt audzēkņu dienas režīma ievērošanu, piedalīties izglītojamo audzināšanas darba plānošanā un īstenošanā, sadarboties ar mācību priekšmetu skolotājiem, izglītības iestādes atbalsta personālu, organizēt grupas kolektīva darbu un kopīgu atpūtu, novērot un vērtēt audzēkņu uzvedību, iekšējo kārtības noteikumu ievērošanu un uzdoto pienākumu izpildes kvalitāti u.c.

Darba vietas adrese: Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni”, „Naukšēnu muiža”, Naukšēnu pagasts, Valmieras novads.

Pieteikumu un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu vai iesniegt personīgi Sociālās korekcijas izglītības iestādē „Naukšēni” līdz 2021. gada 19. novembrim (ieskaitot).

Telefons papildus informācijai: 29194941.