Skolotājs logopēds

Strenču pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns” aicina darbā logopēdu uz nepilnu (0,3-0,5) slodzi, uz nenoteiktu laiku.
Amata mērķis: nodrošināt Iestādes izglītojamajiem valodas koriģējoši attīstošo darbību.
Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība pedagoģijā ar kvalifikāciju – logopēds (var būt arī students);
  teicamas valsts valodas zināšanas;
 • gatavība papildināt zināšanas dažādos semināros un kursos atbilstoši veicamajiem pienākumiem;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi darbā ar izglītojamiem, to vecākiem un kolēģiem;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci.

Par priekšrocību tiks uzskatīta iepriekšēja pieredze

Galvenie pienākumi:

 • strādāt ar bērniem, kuriem diagnosticēta valodas sistēmas nepietiekama attīstība, ievērojot katra izglītojamā veselības stāvokli un attīstības īpatnības, intereses un spējas;
 • organizēt bērnu runas un rakstu valodas diagnostiku, īstenot korekcijas un rehabilitācijas darbu sadarbībā ar iestādes darbiniekiem un bērnu vecākiem;
 • konsultēt bērnu vecākus, bērna grupas darbiniekus un pedagogus;
 • veikt bērnu attīstības dinamikas izpēti;
 • veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību.  
  Piedāvājam:
 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • sociālās garantijas;
 • Atalgojums: pēc MK noteikumiem 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, profesiju klasifikatora kods 2352 01.
  Pretendentam jāiesniedz:
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV gaidīsim līdz 2021.gada 15.augustam. Pieteikties elektroniski: . Tālruņa numurs papildu informācijai: 64715662