Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” aicina pievienoties komandai iepirkumu speciālistu

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” aicina pievienoties komandai iepirkumu speciālistu

Iepirkumu speciālists VOC

SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr. 54103025871, aicina pievienoties komandai iepirkumu speciālistu/-i

Galvenie amata pienākumi:

 • informācijas par uzņēmumam nepieciešamajiem iepirkumiem apkopošana, iepirkumu plānošana un organizēšana
 • iepirkuma procedūru dokumentu projektu sagatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • dalība iepirkumu komisijā;
 • iepirkuma komisijas sēžu un sanāksmju organizēšana un protokolēšana;
 • nodrošināt iepirkuma komisijas lēmumu izpildi saistībā ar iepirkumu izsludināšanu, pretendentu atlases rezultātu un iepirkumu rezultātu apstiprināšanu;
 • paziņojumu publicēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • iepirkuma komisijas lēmumu projektu sagatavošana;
 • iepirkuma līgumu sagatavošana un saskaņošana;
 • iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un ievietošana Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā;
 • apkopot saņemtos jautājumus no ieinteresētajiem piegādātājiem un nodrošināt ieinteresēto piegādātāju informēšanu par iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm, atbilstoši iepirkuma dokumentos paredzētajam komunikācijas veidam;
 • pārbaudīt kandidātu un pretendentu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem Publiski pieejamās datu bāzēs un citos publiski pieejamos avotos;
 • uzņēmuma darbinieku konsultēšana ar iepirkumiem saistītos jautājumos;
 • uzņēmuma interešu pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un citās valsts vai pašvaldību iestādēs.

Prasības pretendentiem:

 • līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, ekonomikā, sabiedrības vadībā;
 • vismaz viens gads praktiskā darba pieredze iepirkumu speciālista amatā;
 • teicamas prasmes darbam ar MS Office programmām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī („C” līmeņa 2. pakāpe);
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • analītiska domāšana, spēja strādāt patstāvīgi, risināt problēmsituācijas un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
 • teicamas komunikācijas un organizatoriskās prasmes, spēja strādāt komandā.

Piedāvājam:

 • darbu uz pusslodzi (uz nenoteiktu laiku)
 • iespēju daļu darba veikt attālināti;
 • atalgojumu 650 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • dinamisku darba vidi;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

 • pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši pretendentiem definētajām prasībām;
 • Curriculum Vitae (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecinoša dokumenta kopija (pretendentiem, kuri nav ieguvuši izglītību valsts valodā);
 • pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pieteikuma vēstuli, CV, augstāko izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas var iesniegt līdz 24.03.2023.:

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: ;
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu – SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;
 • personīgi (slēgtā aploksnē ar norādi „Pieteikums iepirkumu speciālista amatam”) – SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” Peldbaseinu kompleksa ēkā pie administratora, adrese Čempionu iela 4, Valmiera, Valmieras novads (darba laikā).

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādīto dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”, reģistrācijas Nr. 54103025871, adrese: Čempionu iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.