Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Rūjienas vidusskola ar 2024./2025. mācību gadu aicina darbā speciālo pedagogu

Rūjienas vidusskola ar 2024./2025. mācību gadu aicina darbā speciālo pedagogu

speciālo pedagogu Rūjienas vsk

Pievienojies mūsu komandai!

Rūjienas vidusskola (turpmāk – Iestāde)  ar 2024./2025. mācību gadu aicina darbā speciālo pedagogu ( 0,5 likmes) uz nenoteiktu laiku. Darba vietas adrese: Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads.

Ja Tev ir vēlme:

 • izvērtēt skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības;
 • veikt korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;
 • konsultēt skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem;
 • sadarboties ar priekšmetu skolotājiem, Iestādes psihologu, sociālo pedagogu, Iestādes logopēdu;
 • sniegt atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām;
 • palīdzēt apgūt mācību vielu, rast pielāgojumus, lai skolēns labāk varētu apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes;
 • mācīt skolēnam saskatīt un izmantot savas pozitīvās īpašības, veido skolēnā ticību saviem spēkiem;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību’’ vai vēlme iegūt papildus kvalifikāciju;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • izpratne par skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiju;
 • kompetences: prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām ikdienā, spēja strādāt patstāvīgi un komandā; augsta atbildības sajūta; spēja plānot un organizēt savu darbu;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, kā arī citas sociālās garantijas/labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • labus darba apstākļus;
 • jauku un draudzīgu kolektīvu.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt e‑pastā:  ar norādi “Vakance – speciālais pedagogs” līdz 2024.gada 31.jūlijam.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībā