Atpakaļ
Pašvaldība / Informācija / Darba piedāvājumi / Rūjienas vidusskola aicina darbā fizikas skolotāju, ķīmijas skolotāju un matemātikas skolotāju

Rūjienas vidusskola aicina darbā fizikas skolotāju, ķīmijas skolotāju un matemātikas skolotāju

Rūjienas vidusskola (turpmāk – Iestāde) aicina darbā fizikas skolotāju, ķīmijas skolotāju un matemātikas skolotāju, darba vietas adrese: Rūjienas vidusskola, Rīgas iela 30, Rūjiena, Valmieras novads.

Ja Tev ir vēlme:

 • vadīt mācību stundas, ievērojot jaunākās tendences izglītības nozarē;
 • veikt individuālu un diferencētu darbu ar skolēniem, radot motivāciju mācīties;
 • attīstīt skolēnos savstarpējās sadarbības prasmes;
 • veidot uz sadarbību vērstu komunikāciju ar skolēniem, vecākiem un citu priekšmetu pedagogiem;
 • plānot un organizēt savu darbu atbilstoši Iestādes izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;

un ja Tev ir:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību’’ vai vēlme iegūt papildus kvalifikāciju;
 • izpratne par skolēnu vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģiju;
 • kompetences: prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām ikdienā; vēlme strādāt komandā; augsta atbildības sajūta; spēja plānot un organizēt savu darbu;

mēs piedāvājam:

 • atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • darba slodzi:

fizikas skolotājam 8. – 12.klasēs (15 kontaktstundas);

ķīmijas skolotājam 8. – 12.klasēs (16 kontaktstundas);

matemātikas skolotājam (4. – 9.klasei 15 stundas, 10. – 12.klasei 4 stundas);

 • darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • atsaucīgu kolektīvu.

Profesionālās darbības aprakstu (CV) un pieteikuma vēstuli lūdzam iesniegt e-pastā:  ar norādi “Vakance – pedagogs” līdz 2022.gada 31.jūlijam. Tālrunis papildu informācijai: 29298997.

Informējam, ka pieteikuma dokumentā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.